KUNSTHALLE PRAHA JE NOVÝM PROSTOREM PRO UMĚNÍ A KULTURU, KTERÝ VZNIKÁ V BUDOVĚ BÝVALÉ ZENGEROVY TRAFOSTANICE V HISTORICKÉM CENTRU PRAHY. PO UKONČENÍ REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNÍKŮM NABÍDNE ŠIROKÝ PROGRAM VÝSTAVNÍCH A EDUKATIVNÍCH PROJEKTŮ, KULTURNÍCH AKCÍ A SPOLEČENSKÝCH AKTIVIT.

Posláním Kunsthalle Praha je přispět k hlubšímu porozumění českému a mezinárodnímu umění 20. a 21. století a oslovit živým aktuálním programem nejširší veřejnost.

Naším cílem je vytvořit vedoucí kulturní instituci, která si zakládá na odbornosti, otevřené spolupráci a inovativním programu s mezinárodním přesahem. Prostor pro moderní a současné umění se silným dramaturgickým a edukativním programem orientovaným na návštěvníky z řad odborníků, ale i na ty, kteří svou cestu k umění teprve objevují.