Kunsthalle Praha uvádí první sólovou prezentaci díla amerického umělce Johna Sanborna v České republice pod názvem Notes on Us (Poznámky o nás). Sanbornovo dílo se v 70. a 80. letech 20. století řadilo k experimentálnímu videoartu. Později tento audiovizuální tvůrce stál u rozkvětu videoklipové estetiky MTV a u rozmachu současného fenoménu digitálního umění v Hollywoodu.

 

Návštěvnictvo galerie uvidí monumentální devítikanálovou videoinstalaci V+M z roku 2015, která pochází ze sbírky Kunsthalle Praha a tematicky staví na antickém příběhu Venuše s Martem. Dílo V+M společně s prezentovanou sérií čtyř digitálních portrétů Mythic Status (2015–2016) zkoumá nejenom témata lásky, sebelásky a otevřené genderové identity. Do velkoformátových projekcí se návštěvnictvo ponoří po celém obvodu Galerie 3.