Kurátorky: Katarína Slaninová, Vanda Sepová

Prezentovaní umělci: Tereza Bušková /UK, CZ/, András Cséfalvay /SK/, Jonáš Gruska /SK/, Csilla Nagy /SK/, Ailbhe Ní Bhriain /IRL/, Laura Pawela /PL/ Ivan Svoboda /CZ/

Podle mnohých teorií je eskapizmus mentálním vybočením, únikem z nepříjemné nebo banální reality každodenního života. V extrémním případě zahrnuje aktivity pomáhající tlumit přetrvávající pocity smutku a deprese. Zatímco většina odborníků přisuzuje tomuto fenoménu negativní konotace, existují i ti, kteří eskapizmus vnímají jako pozitivum otevírající obzory a umožňující lidstvu prostřednictvím snění, “zažívání” jiné reality posouvat samotné hranice lidského pokroku. Filozof Ernst Bloch byl jedním z těch, kteří vnímali procesy eskapizmu jako “princip naděje” a tvrdil, že “budoucnost je vytvářena v kreativním každodenním snění lidí.”

Umělci i samotné umění jsou často považováni za formu eskapizmu par excellance. V povědomí mnohých přetrvává stereotypní vnímání umělce jako nešťastného, neseriózního, depresivního jedince bezedně se oddávajícího nikam nevedoucímu blouznění.

V posledních dekádách, pod vlivem nepříznivé ekonomické a s ní související sociální situace, začíná vzkvétat množství činností odvádějících lidi od nepříjemné reality. Eskapizmus se pomalu stává jakýmsi nepsaným, latentně pod povrchem bublajícím manifestem duchovní atmosféry dnešní společnosti. Není to však jen jeho negativní tvář, jsou zde i činnosti, aktivity posouvající stav společnosti jako katalyzátor progresu dál. A právě umění může být tímto nástrojem.

Výstava BONAJ LOKOJ je pilotní událostí rozsáhlejšího projektu zabývajícího se problematikou eskapizmu a jeho vlivu, respektive signifikantnosti pro život dnešní společnosti v širším měřítku několika disciplín.

Výstava v prostoru pro aktuální umění Prádelna Bohnice se prostřednictvím děl vybraných umělců pokouší představit linii “eskapistického” umění v blochovském duchu teorie naděje generující jiné světy, otevírající brány lidské imaginace a fantazie, které
v konečném důsledku mohou naši společnost posunout dál. Zároveň prezentuje různé přístupy umělců v nakládání s prvky snění, imaginace, nebo úniku do alternativních, mnohokrát virtuálních světů.