BookVision je mezinárodní soutěž a přehlídka tvorby autorských knih studentů vysokých uměleckých škol a pedagogických fakult.

 

Výstava představí výběr z mnoha přihlášených prací studentů z České republiky i ze zahraničí. Soutěž pak prezentuje studentskou tvorbu autorských knih v nejširším slova smyslu, ale také knih-objektů a dalších knižních artefaktů, které pojímají knihu jako médium pro volnou uměleckou tvorbu.

 

www.bookvision.info