grafický design: Jakub Konvica

Ateliér knižního designu Fakulty umění Ostravské univerzity pořádá první ročník mezinárodní studentské soutěže reflektující autorskou knižní tvorbu. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v Galerii Fakulty umění Ostravské univerzity.

  

Soutěž Book Vision má za cíl prezentovat studentskou tvorbu autorských knih v nejširším slova smyslu, ale také knih-objektů a dalších knižních artefaktů, které pojímají knihu jako médium pro volnou uměleckou tvorbu. Ambicí soutěže je stát se pravidelnou přehlídkou studentské tvorby, jež umožní mezinárodní srovnání, setkání děl, jejich autorů a vzájemnou inspiraci.

  

Výstava prezentuje výsledky prvního ročníku mezinárodní studentské soutěže Book Vision, do které se zapojili studenti z většiny českých vysokých uměleckých škol z České republiky. Zúčastnili se také studenti ze Slovenska a Polska. Studenti přihlašovali své práce do tří kategorií: autorská kniha, kniha-objekt a virtuální kniha. Do soutěže bylo přihlášeno 36 děl, z nichž odborná porota vybrala pro výstavu 29 knižních artefaktů.

  

Autorské knihy, tedy knihy, jež jsou pojímány jako prostor pro volnou uměleckou tvorbu, jsou nedílnou součástí umělecké scény od 60. let 20. století. Jsou médiem, které se za léta nejen nevyčerpalo, ale zdá se, že spíše zažívá rozmach a stává se uměleckým výstupem mnoha mladých autorů napříč obory. Book Vision vytváří platformu pro vzájemnou konfrontaci tvorby autorských knih nastupující generace z vysokých uměleckých škol a pedagogických fakult.

  

V minulosti se konalo 11 ročníků soutěže Fenomén kniha, již organizovala docentka Blanka Růžičková z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Po odmlce a v nové podobě přebírá BookVision štafetu organizace soutěže.

  

kurátorka: Julie Kačerovská

technické řešení: Marek Franz