Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara představí Boundaries: Travel, již 12. ročník výstavy a mezinárodního symposia time-based médií.

 

Současně s mezinárodní uměleckou výstavou v Galerii Ladislava Sutnara a třídenním symposiem s přednáškami a workshopy ve fakultním multioborovém prostoru Multilab bude součástí letošního programu také několik dalších souvisejících projektů. Výstava v Galerii GAFA v DEPO2015 nazvaná Boundaries: Travel – New Journeys a dále výstava Boundaries: Retrospective (2012–2022) v pražské pasáži U Nováků.

 

Cestování má nespočet forem a důvodů: cestování pro radost se všemi současnými možnostmi, pracovní cesty, náboženské poutě, putování, cesty do vesmíru a kolonizace, ale také cestování při útěku před válkou, násilím a pronásledováním. Ve všech svých podobách je cestování tématem, které se vyskytuje v tvorbě současných umělců a které propojuje to, co je zde, s tím, co je jinde, známé s neznámým, rutinu s napětím nejrůznějších dobrodružství, bezpečí se zranitelností. Každý z umělců zapojených do projektu Boundaries se svým vlastním způsobem zabývá cestováním a některými z velkého množství dalších souvisejících témat. Představení jejich rozličných pohledů na jednom místě vytvoří pestrou a podnětnou síť koncepčních cest a křižovatek, která bude otevřena studentům, pedagogům, odborníkům i zástupcům široké veřejnosti. Ti všichni se v ní budou moci vzájemně navádět, odklánět se z vyznačených tras, končit ve slepých uličkách a znovu a znovu se vracet. Kde jsou hranice cestování? To zjistíme, až na ně narazíme.

 

hosté: Michael Bielicky, Denisa Reshef Kera, Martin Kollár, Thomas Kuijpers, Nika Kupyrova, Felice Moramarco, Sami Siva, Elejan Van der Velde

kurátor: Jan Van Woensel