Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara (FDU) Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) je v současnosti jednou z nejmladších vysokých uměleckých škol s orientací na výtvarné umění a design.
 
Těžiště orientace oborů fakulty je na poli užité tvorby a designu. Specifikum naší školy spočívá v mezioborovosti, prostupech oborů a jejich přesazích uvnitř FDU, ale i vně, směrem k ostatním fakultám. Výsledkem je úzká kooperace s technickými i humanitně zaměřenými fakultami Západočeské univerzity v Plzni, což umožňuje významné rozšíření palety nabízených předmětů. Koncepce volitelných předmětů a kreditní systém univerzitní výuky toto mezioborové propojení a mezifakultní doplňování vědomostí velmi dobře umožňují. Studenti FDU tudíž mají k dispozici informace a vybavení laboratoří na velmi vysoké úrovni.