Alice Marková zachází s různými současnými materiály v kombinaci s malbou, pracuje s jejich vztahy a hledá jejich možnosti. Někdy může docházet na první pohled k násilnému střetnutí jednotlivých segmentů, ve výsledku se ale stávají spoluhráči, jež navzájem posilují svůj účinek. Materiály nejsou jenom médium, ale jsou samy o sobě nositeli významu. Každý materiál může v pozorovateli vyvolat asociace spojené se zkušeností z okolního prostředí. Tyto materiály nás zahlcují, často jsou násilně přetírány, „nevkusně“ kombinovány, přesto mají sílu nás vtáhnout do dobrodružného světa jejich soužití. Dochází zde k prolínání zcela odlišných světů, mezi nimiž vzniká silné napětí. K výsledné redukci na jednoduché segmenty dospěla autorka postupnou redukcí krajiny. Díla na výstavě nazvané Střetnutí a symbióza se stávají „krajinami dneška“, v nichž se zračí dynamika a napětí současné doby.

 

Alice Marková (*1999) je autorkou pevně spjatou s Plzní. Žije v Kaznějově nedaleko Plzně a z velké části vychází její tvorba z přírody, ke které má ve svém bydlišti velmi blízko. Malířské studium započala na Střední umělecko-průmyslové škole Zámeček. V současnosti je studentkou magisterského navazujícího studia ateliéru Malby pod vedením Vladimíra Vély na Fakulě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni, kde také absolvovala bakalářské studium.