Bývalé depo městských dopravních podniků ztratilo svůj původní účel v září 2014, kdy se Plzeňské dopravní podniky přestěhovaly do nově vybudovaného depa.

 

Na podzim 2014 proběhly ve starém depu drobné stavební úpravy s cílem přizpůsobit prostor novému provozu, se kterým přichází i nový název Kreativní zóna DEPO2015.

 

Objekt DEPO2015 je vypůjčen městem Plzeň společnosti Plzeň 2015 o.p.s., a to do konce roku 2017 s možným výhledem do budoucna.

 

Objekt se skládá ze dvou částí – původní hala těžkých oprav a autobusová hala a k nim přidružené menší haly – jako bývalá lakovna, truhlárna, klempírna, kovárna a další. Nyní užíváme tyto prostory pro uměleckou a kreativní tvorbu, vzdělávání a workshopy, prezentaci kvalitní uměleckých výstupů a setkávání.