Prolínání je historicky první výstavou studentek a studentů doktorského studia Mezioborový výzkum prostřednictvím vizuální umělecké tvorby Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, která prezentuje díla studentů související s jejich interdisciplinárním výzkumem. Výstava doktorandů představuje výsledky mezioborového výzkumu, na který se na této fakultě klade důraz, čímž se liší od dalších uměleckých škol. Studenti výtvarných oborů tu totiž mohou využít výsledky experimentů z oblasti přírodních i humanitních věd. Další obory tedy obohacují umělecké ztvárnění představ, které zase svými estetickými hodnotami přispívá k celkově hlubšímu chápání skutečnosti. Propojí se tak subjektivní s objektivním, emocionální s racionálním nebo vizuální s literárním vyjádřením. Vzhledem k tomu, že se jedná o již vyhraněné umělecké osobnosti a každý ze studentů se zabývá vlastním individuálním projektem za podpory různých školitelů a konzultantů musí být výsledná podoba vystavovaných děl zákonitě velmi různorodá, mnohotvárná, pestrá.

 

Výstava, která je nainstalována v Galerii Inkubátor v budově Sutnarky, zahrnuje několik rozdílných pohledů mladých umělců na vztah mezi prostorem a časem, vyjádřených různými výrazovými prostředky od klasických a dlouhodobě rozvíjených postupů až po nejnovější technické experimenty. Nabízí také rozmanité způsoby vnímání procesů probíhajících v našem prostředí, v přírodě i ve vesmíru.

 

Každý z vystavujících autorů vyjadřuje svůj názor prostřednictvím jiných technologických postupů a jejich kombinací, každý vychází z odlišné zkušenosti. Důležitým znakem expozice je naznačení souvislostí mezi jednotlivými tvůrčími oblastmi a mezi tradičním i netradičním chápáním a ztvárněním světa, který nás obklopuje a jehož jsme součástí. Dalo by se říci, že je také výpovědí nastupující generace, která je otevřená k různým podnětům, nezavrhuje tradici a zároveň přináší něco nového.

 

vystavující: Martin Dokoupil, Markéta Kalivodová, Anna-Marie Pavelková Mišterová, Eva Šindelářová, Pavel Trnka, Andrea Uhliarová

kurátor: Jiří Machalický