Studenti a absolventi plzeňských středních uměleckých škol, kteří pracují pod hlavičkou skupiny Souostroví, již potřetí spojili své síly a svá díla představí tentokrát v Galerii GAFA v kreativní zóně DEPO 2015 na skupinové výstavě nazvané Suturis

 

Název výstavy vychází z úvah o spoji, stehu, látce, nitích, linkách a čarách. Suturis ve volném překladu z latiny znamená sešít, připevnit k sobě, sjednotit rozličné materiály, i nehmotné. Nalezené téma svou obšírností poskytuje prostor k volné interpretaci, výstupem jsou různorodé přístupy vyjádřené napříč médii scelené v jednu výstavu.

 

„Se stehem vzniká nový stav, buďto spojí nesourodé materiály, v přeneseném významu něco nehmotného, nebo dává zaniknout trhlinám. Těmi mohou být negativní jevy, které se v interakci s jinými lidmi vyskytují – steh je kompromis, sešití odlišných přání v jedno. Chaos v hlavě v podobě zašmodrchané niti spojí obsah hlavy – stehy vznikne patchwork z myšlenek, názorů a pocitů – určení sebe, rozklíčování sebe. Šev je přiznaný spoj, který uznává nedokonalost současného stavu. Zároveň umí schovat to, co musí zůstat nepoznané.“

 

Vystavující: Anna Kaiserová, Vojtěch Sušanka, Adriana Urbánková, Vojtěch Pokštefl, Rebeka Konášová, Barča Šíchová, Duc Anh Do, Františka Bolfová, Jan Turek, Kami Ullmannová, Simča Rodinů