Aktuální výstava v nedávno přesídlené Entrance Gallery je věnována úvahám nad kategoriemi krásy a vznešena, jak o nich uvažuje moderní estetika – jedna z klasických filosofických disciplín. V rámci vernisáže proběhne performance Savky Marenic.

  

Vědecké poznání a zároveň vědomí zásadních dopadů lidského vlivu na přírodní prostředí pokročilo natolik, že již nezbývá mnoho prostoru pro představivost a domněnky o tajuplných procesech, které v přírodě probíhají. Můžeme v takové situaci ještě nazírat v rámci estetického hodnocení přírodní fenomény skrze kategorii vznešena, cítit se nicotně a zároveň plni obdivného úžasu ve srovnání s jejich mohutností?

  

kurátorka: Veronika Čechová