Galerie Entrance zahájila svou činnost v roce 2005. Jedná se o neziskovou aktivitu iniciovanou umělci, která vznikla za účelem organizování a realizace výstav současného umění. Od počátku jejího vzniku byli v galerii prezentováni vizuální umělci nejmladší generace, čeští i zahraniční. Galerie Entrance prezentuje progresívní mladou generaci umělců, především studentů a nedávných absolventů vysokých uměleckých škol nebo umělců, kteří jsou svou tvorbou s touto generací spjati. Prostor galerie Entrance by měl sloužit mladým umělcům jako zázemí, které vyplňuje vakuum mezi prostředím vysokých uměleckých škol a profesionální uměleckou sférou. Program galerie se soustředí především na autorské výstavy. Galerie Entrance zahájila svůj provoz v prostorách Karlín Studios. V prosinci 2012 se přestěhovala do nově zrekonstruované oranžerie v zahradě Břevnovského kláštera.

Vernisáže jsou uváděny přednáškami jednotlivých autorů – Entrance Talks. Jedná se o krátký proslov nebo performance, při které umělec stručně představí sebe a svou aktuální tvorbu přímo v galerii. Všechny přednášky jsou postprodukčně zpracovány a archivovány. Odkazy na ně naleznete na těchto webových stránkách.

Celoroční výstavní program pro rok 2014 je opět zaměřen na nejmladší generaci autorů a vizuálních tvůrců, jejichž tvorba je pro současné umění podnětná. Výběr autorů byl realizován na základě veřejné výzvy. Vybraní umělci pracují s klasickými i novými médii. V průběhu roku 2014 představíme tyto umělce: Jana Boháče, Petera Fabo, Ivana Svobodu, Petru Herotovou, Yumiko Ono, Roberta Šalandu, Terezu Fišerovou, Ondřeje Basjuka a Šárku Koudelovou, Pavla Sterce a Kateřinu Zochovou.