Živé zvíře v galerii vyzývá diváky, aby se postavili vlivu technologických nástrojů. Performance Lone Wolf (Osamělý vlk) potrvá po dobu tří dnů, vždy od 18:00 do 21:00.

  

Performance Briana Daileyho je důkazem trvalé aktuálnosti jeho tematického zkoumání vztahu mezi individuální tvořivostí a výzvami, které přináší společenský tlak a v naší současnosti nabývá na zvýšeném významu. Dílo, které původně vzniklo v roce 1978, kdy individuální myšlení a tvůrčí projev čelily výzvám, získává v kontextu naší technologicky poháněné doby nový význam. Znovuobjevení tohoto díla v roce 2024 podtrhuje jeho zásadní význam ve světě, kde projevy nezávislého myšlení čelí bezprecedentní kontrole a nátlaku.

 

Jádro performance spočívá v drsném vizuálním ztvárnění – uvězněný vlk uzavřený v kleci o rozměrech 400 × 1000 cm, umístěné uprostřed galerijního prostoru. Klec ze všech stran záměrně obklopuje chodník o šířce 45 cm, který nabízí lidským pozorovatelům úzký prostor pro rozjímání a zkoumání osamělého tvora. Toto pečlivě vytvořené prostorové uspořádání slouží jako alegorie boje, kterému čelí jedinci vzdorující přitažlivosti konformity.

  

Performance podněcuje k zamyšlení nad společenskými klecemi, které se snaží omezit různé perspektivy, a zdůrazňuje nadčasový význam vytváření prostorů, kde může vzkvétat individuální kreativita navzdory neustálému tlaku na konformitu.

  

Brian Dailey (*1951) je americký umělec, který se proslavil jak v oblasti umění, tak v mezinárodních vztazích. Jeho tvorba v různých médiích – včetně fotografie, filmu, instalací a malby – se vztahuje k společenským, politickým a kulturním otázkám naší doby a není snadné ji zařadit. Daileyho umění odráží jeho nekonvenční umělecký vývoj a mnohostranné životní zkušenosti, které zahrnují celostátní angažovanost v oblasti kontroly zbrojení, vesmírné politiky, zpravodajských systémů a mezinárodní bezpečnosti. Žije v metropolitní oblasti Washingtonu DC a působí v ateliérech v Districtu a Woodstocku ve Virginii. Mezi jeho četné výstavy patří například Closely Watched (Otis Art Institute, 1975) a Performance in Viciousness (Roger Wong Gallery, 1976), dále potom v JIKAI, Midnight Moment (Times Square, NYC, 2014) nebo To Look Is to Think (MOMA Tbilisi, 2022).