Sedmý ročník bienále BRNO ART OPEN představí třináct realizací umělkyň a umělců z Velké Británie, Maďarska, Polska, České republiky a Slovenska. Přehlídka sleduje město s problematickými místy, s jejich pamětí, neřešitelnými spory, komplikovanými kulturními, politickými a etickými vrstvami nebo uměleckými zásahy. Vybrané lokace jsou pozadím pro diskuse nad obecnými problémy, což podporuje i sdílený zájem umělců o globální témata související s krizí neoliberální společnosti nebo klimatickou změnou. Každé ze zastoupených děl se ovšem primárně váže k příběhu konkrétního místa. Někdy jej rozvíjí, jindy s ním naopak soupeří. Objekty nejsou umístěny jen v otevřených prostranstvích města, ale i v interiérech veřejných budov jako jsou školy a muzea, ve stavbách se specifickými funkcemi, jako jsou například skleníky v botanické zahradě, nebo v dočasných architektonických strukturách. Výběr pak podmiňovala každodenní zkušenost, lokální historie i osobní paměť.

Přehlídka Brno Art Open 2019 vznikla pod vedením kurátorské platformy Café Utopia.

*Laura Aldridge (GBR) *Daniela a Linda Dostálkovy (CZE) *Juliana Höschlová (CZE) *Zsófia Keresztes (HUN) *Martin Kohout (CZE) *Marek Meduna (CZE) * Cezary Poniatowski (POL) *Joanna Rajkowska (POL) *Kate V Robertson (GBR) *Sylva Lacinová (CZE) * Jaroslav Sedlák, David Helešic (CZE) * Maja Štefančíková (SVK) * Martin Zet (CZE)

Záštitu nad přehlídkou převzala paní Markéta Vaňková, primátorka statutárního města Brna.

Statutární město Brno finančně podporuje projekt Brno Art Open 2019.

Zvláštní poděkování

ÚMČ Brno-střed, Brněnské komunikace, a.s., Veřejná zeleň města Brna, a.s., Městská policie Brno, Městské ředitelství Policie ČR, Technické sítě, a.s., Vysoké učení technické Brno

Mgr. Magdalena Chytrá, ing. Zdeněk Hudec, RNDr. Miroslav Šebela,

Papírny Brno, a.s., PREFA BRNO, a.s.