Výstava Blízké setkání stejného druhu vybranými malířskými, grafickými a sochařskými díly představí dvojici současných výtvarnic. Jde o propojení, interakci i konfrontaci tvorby těchto autorek prostřednictvím specifických výtvarných výpovědí. Jejich dílo se pohybuje na pomezí abstraktního a reálného sdělení. Autorky pracují svým osobitým způsobem, přesto jsou si mnohdy jejich práce výběrem i zpracováním motivů velmi blízké.

  

Bronislava Bakule Malá, sochařka a grafička, je absolventkou Akademie výtvarných umění v Praze (sochařské školy Jindřicha Zeithammla). Pro svou tvorbu si vybírá témata z jí blízkého prostředí. Motivy přírodních jevů a principů více či méně abstrahuje. Zabývá se zachycením proměnlivých jevů, jako je pohyb nebo světlo.

  

Markéta Zlesáková, malířka a grafička, vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze. Významnou inspirací je pro ni mimo jiné krajina a přírodní motivy, jež často převádí do stylizované zkratky nebo dekorativního ornamentu.

  

kurátorka: Jarmila Gregorová