— DEBATA S LORDEM ROBERTEM SKIDELSKYM —  

 

V dnešních diskusích o budoucnosti umělé inteligence často ztrácíme hlavu. Zatímco ekonomové přicházejí s ponurými věštbami masivního propouštění a rozšiřování již tak prekarizované práce, utopisté ze Silicon Valley usilovně tvrdí, že technologie nás propojují a jednou nás osvobodí od práce, nemocí a chudoby. Ovšem když je lidský život osekán na množinu racionálních procesů čekajících na optimalizaci, riskuje, že pustí ze zřetele neredukovatelnou kvalitu toho, co dělá člověka člověkem. S charakteristickou pozorností vůči detailům lidského údělu Robert Skidelsky poutavě vylíčí, co ve věku strojů znamená vést dobrý život.

 

Lord Robert Skidelsky je přední politický ekonom; autor cenami ověnčeného životopisu Johna Maynarda Keynese a knihy Svět po komunismu (v americkém vydání Cesta z nevolnictví ). Rovněž byl zvolen členem Britské akademie. 

 
Host diskuze: PROF. DR. MICHAL PĚCHOUČEK, MSC., ředitel AI Center, ČVUT v Praze  

 
Moderuje: LUDGER HAGEDORN, výzkumník při IWM ve Vídni