První výstava v arto.to galerii v Uhelném mlýně, která divákovi nabízí plnohodnotný zážitek jak z exteriérové tak interiérové galerijní instalace, které se v tomto projektu zcela záměrně doplňují a rozvíjejí. Jedná se totiž o exteriérovou výstavu smaltů, doplněnou instalací obrazů a kreseb v galerii.

  

Čtveřice autorů se sešla v roce 2015 na vítkovickém sympoziu SmaltArt. Workshop kurátorsky vedla Veronika Holcová, která je i autorkou koncepce výstavy Burn Baby Burn, akcentující obsahové propojení vnitřních prostor galerie s exteriérovou instalací. Výstava vytváří živý dialog umění s místem a jeho geniem loci a zároveň pomyslně propojuje dva postupně konvertované české průmyslové brownfieldy. Projekt balancující na pomezí volného a užitého umění můžeme vnímat také jako mezigenerační výměnu dvou párů autorů, spolužáků ze studií, které spojuje linie kontinuálně rozvíjeného, velmi osobitého a vzájemně si kontrastujícího přístupu k figurativní malbě.

  

Josef Bolf (*1971) maluje ponuře pustý rozervaný svět povětšinou solitérních, napůl lidských a napůl zvířecích postav, nořících se z rastru vzpomínek na život ve velkém panelovém sídlišti, které kráčejí vágně depresivní krajinou. Vizualita jeho postav vychází z dětských komiksů či vzpomínek a není bez podvědomých autobiografických prvků.

  

Veronika Holcová (*1973), Bolfova spolužačka ze studií na AVU, se ve své tvorbě vizuálně odvrací od reality, hlavním zdrojem inspirace je jí bohatá a autonomní fantazie a vlastní zkušenosti s medijním vznikem díla. Její obrazy jsou jako jemná poezie malovaná štětcem, prýštící z hlubin podvědomí a představ. 

  

Pavla Malinová (*1985) zkoumá ve svých abstraktně-geometrických figurálních obrazech téma tělesnosti a ženskosti, systematicky si hraje s měřítkem zobrazovaného tak, že nutí diváky každé jednotlivé dílo nahlížet buď z bezprostřední blízkosti nebo naopak s větším odstupem, což téma fyzické tělesnosti ještě zesiluje.

  

Jan Vytiska (*1985), spolužák Malinové ze studií na ostravské fakultě umění, maluje s oblibou velkoformátové obrazy s podivně temnými náměty, pololidskými, bizarními monstry a kostlivci, často záměrně situovanými do prostředí lidového umění valašské Moravy, vše s odosobněnou nadsázkou a teskným humorem.  

  

Vstupenky si prosím rezervujte předem přes GoOut. Galerie se nachází v Libčicích nad Vltavou a rezervační systém je pro náš chod nezbytný.