© copy it right!
Kurátoři: Jiří Machalický, Petr Vrána, Veronika Zajačiková
Project coordinator: Miloš M
arek
Vernisáž 17. 9. v 19:00
Výstava potrvá od 18. 9. do 13. 10. 2015
Doprovodný program: Sympozium Videoart No.2 & Special: 1. a 2. 10. 2015

Zastoupení umělci: Michael Bielický, Tomáš Mašín, Stanislav Miller a Václav Kučera, Radek Pilař, Tomáš Ruller, Elen Řádová, Pavel Smetana, Lucie Svobodová, Jaroslav Vančát a AVaIT (Roman Milerský, Petr Skala, Ivan Tatíček), Steina Vašulka, Woody Vašulka, Janka Vidová-Žáčková, Petr Vrána, Peter Weibel

Praha, 11. 9. 2015 – Galerie NoD pražského Experimentálního Prostoru NoD připravuje obsáhlou mezinárodní výstavu „© copy it right!“věnovanou otci českého videoartu Woody Vašulkovi, na které kurátorský tým NoD ve spolupráci s Petrem Vránou představí nezávislý výběr video-artových děl téměř dvou desítek autorů, často i děl předních světových umělců z archivů mezinárodně uznávaných osobností prof. Michaela Bielického, Petera Weibela a osobností české audio vizuální scény.

© copy it right!“ je výstava věnovaná otci českého videoartu Woody Vašulkovi při příležitosti návštěvy České republiky samotnými Vašulkovými – Woodym Vašulkou a jeho ženou a audiovizuální umělkyní Steinou. Galerie NoD ve spolupráci se zahraničními institucemi tak prezentuje nezávislý výběr videí z archivů mezinárodně uznávaných osobností dějin videoartu: profesora Michaela Bielického (Staatliche Hochschule für Gestaltung v Karlsruhe), Petera Weibela (Universität für Angewandte Kunst), Petra Vrány (Media Archiv) a dalších. Díla zastoupená ve výstavě chtějí divákovi nabídnout pohled na pestrou škálu přístupů k médiu a uměleckým možnostem technologie videa. Kurátoři výstavy oslovili nejvýznamnější osobnosti z české a mezinárodní audiovizuální scény. Kurátorským záměrem je orientace technicky a technologicky na tzv. "čisté video", tedy takové umělecké práce, které jsou založeny na původní a inovativní práci s formátem videokazet, manipulací a deformací videosignálu, záznamem video performancí či video instalacemi.

Woody Vašulka, kterému je výstava věnována, patří k první generaci inovátorů a experimentátorů se samotnou technologií videa. Vašulkovi v roce 1965 emigroval do USA, kde postupem času začínali rozvíjet výrazové a technologické možnosti formátu videa. V roce 1971 zakládají spolu s Andy Mannickem multidisciplinární umělecký prostor The Kitchen, elektronické divadlo mediálního umění, založené za účelem prezentace vznikajícího „umění videa“ (tj. videoart). Studio The Kitchen záhy přerostlo hranice původního záměru a sledovalo umělecké trendy spojené s rozvíjejícím se uměním videoartu směrem k performancím, instalacím, (video-) plastikám a dalším médiím. Součástí a účastníky studia The Kitchen byli například umělci Philip Glass, Peter Greenaway, Brian Eno, Steve Reich. Vašulkovi patří k první generaci průzkumníků v oblasti analogového videa a svým působením přispívali převážně k rozvoji převážně současného vizuálního a hudebního umění.

Výstava © copy it right! se tímto zapojuje do mezinárodní diskuze věnující se umění videoartu, Experimentální prostor NoD navazuje spolupráci s předními zahraničními institucemi na poli výzkumu a archivace nových médií a zařazuje několik dalších českých autorů do širokého světového uměleckého kontextu.

Vedle vedií věnovaných průkopníkovi světového videoartu a jedné z vůdčích osobností neo-dadaistické skupiny FLUXUS Nam June Paikovi se představí například legenda české ilustrace, animace a režisér Radek Pilař. „Pilař, který by znám svými krátkými animovanými krátkými filmy, byl médiem videa naprosto fascinován. To dokládá jeho iniciativa při založení oboru videa při SVU Mánes (1989) a po revoluci 1993 jeho přínos při vzniku studijního oboru na brněnské FaVU VUT“, uvádí spolukurátorka výstavy Veronika Zajačiková. 

Další výraznou osobností je profesor brněnské FaVU Tomáš Ruller, který je až dodnes pokračovatelem Pilařova odkazu brněnského ateliéru Video-Multimédia-Performance. Tomáš Ruller je umělcem, který již za totalitního režimu bořil svými akcemi konvenční přístupy v umění; akce byly protirežimní provokací a jen stěží byly režimem tolerovány. Na výstavě © copy it right! prezentuje NoD výběr z Rullerových nejstarších videí a instalací.

Na výstavě bude uvedena i trojice dokumentů mapující dění kolem Nam June Paika (Studio Düseldorf) a Woodyho Vašulky (The Kitchen NY, Studio Santa Fe).

Součástí výstavy bude jako hlavní doprovodný uspořádáno říjnové dvoudenní Sympozium videoartu No.2 & Special, na kterém budou krom četných přednášek probíhat také prezentace škol Nových médií. Přehlídku zakončí lídři světového formátu na poli audiovizuálního umění jako jeMichael Bielický (ZKM, Karlsruhe/CZ), Woody Vašulka (Buffalo, USA/CZ) či Peter Weibel (ZKM, Karlsruhe).

Pro doložení celkového vývoje je zásadní i zmínka o Media Archivu (Petr Vrána), který se stal prvním střediskem pro videoart a experimentální film v Praze. Sídlil na Národní třídě 20, kde se tehdy prezentoval světový videoart a v otevřeném ateliéru diskutovali nejen profesionální, ale i další filmaři.

Termín videoart vznikl koncem šedesátých let minulého století a označoval tvorbu, která se objevila ve stejné době v Evropě a ve Spojených státech. Samotný název umění videa přejímá označení původního analogového záznamového média tzv. magnetické video pásky (videotape). V druhé polovině 60. let 20. století se v Evropě a ve Spojených státech amerických objevila komplexní umělecká tvorba nazývaná videoart, umělecké video, experimentální video, umělecká televize, the new television, nebo také „Guerilla TV“ žánrové lákadlo různorodého zaměření „art movements“ pohyblivého umění, stejně jako politický a sociální aktivismus. V tomto období plném dynamických sociálních, ekonomických a kulturních změn bylo mnoho z nových uměleckých přístupů formálně a politicky radikální. Umělci, kteří si v tomto období zvolili práci s videem, byli ovlivněni hnutím Fluxus, jejich myšlenkami performativním uměním, body artem, Arte Povera, minimalistickým sochařstvím, konceptuálním uměním, avantgardní hudbou, experimentálním filmem, současným tancem a divadlem a dalšími mezidisciplinárními kulturními aktivitami a teoretickými diskuzemi.