Projekt contemporary czech art byl založen, aby napomohl prezentovat široké, ale i odborné veřejnosti díla současných českých umělců a umělkyň, jejichž výtvarný projev lze považovat za osobitý a výjimečný.
 
Za cíl si klade umenšovat rozpor mezi současným publikem a současným uměním – a to tak, že chce, aby se vystavující umělci byli ochotni konfrontovat s návštěvníky prostřednictvím komentovaných prohlídek a volně publikovaných interview. Naopak diváky hodlá vést k zevrubnějšímu chápání uměleckého artefaktu na základě jeho otevřené diskutovatelnosti a popisu z pera či úst kurátora nebo kurátorky, na základě jeho/její schopnosti demonstrovat lidem umění srozumitelně.
 
Prostor budiž vnímán jako místo průniku skupin, kde jedni si uvědomují, že je třeba k tvorbě umění přistupovat opravdově a netendenčně, a druzí mají v sobě dost ochoty se na výsledky takové práce dívat optikou nezatíženou vizuálními dogmaty doby.
 
Fakt, že je celý projekt neziskový, jej má ochránit od nežádoucích komerčních vlivů, zároveň však při sepisování tohoto manifestu je nutno připustit, že jeho životaschopnost tak spočívá především na zakladateli a na jeho možnostech.