Punctum a Studium jsou koncepty vytvořené Rolandem Barthesem v knize „La chambre Claire“ (Světlá komora), popisující dva různé možné způsoby, jak vybírat a hodnotit obraz. Studium je objektivní přístup; je v něm obsažen zájem motivovaný uvědoměním. Charakter Puncta je subjektivní; jde o zájem těch, kdo obrázek pořídili. Punctum se vztahuje k detailům, které emocionálně zasahují diváky, , přičemž výběr těchto detailů se mezi jednotlivci liší.
Carla Filipe se ve své práci při výběru obrázků ze svého léta tvořeného archivu řídí právě těmito dvěma koncepty. Její archiv je zkombinovanou a rozvětvenou evropskou historiografií. Celý archiv získává na výstavě status rarity, byť třeba v kontextu série. Vytváření polymorfního souboru vychází z vědomí, že snaha o zajištění budoucnosti je vždy ohrožována konečností.

http://carla-filipe.blogspot.com/