knihy/plakáty/fotografie/záznamníky/marginálie/kresby/scénografie/…

Originální výstava představí retrospektivní pohled na práci Roberta V. Nováka, grafického designéra, fotografa, kurátora a scénografa. Více jak tisíc exponátů mapuje jeho různorodou a v neuvěřitelném tempu chrlenou práci za posledních dvacet pět let. Na výstavě uvidíme nejen knihy, plakáty a fotografie, ale i řadu exponátů na pomezí designu a volného umění: kresby, autorské knihy nebo záznamníky. Vizuálně působivá výstava připomíná umělcův pracovní stůl, na kterém se do jediného celku pojí staré a nové, výsledné dílo a skica, racionální přístup i osobní příběhy, anarchie a řád.

Robert V. Novák (*1962) je znám jako grafický designér. Knihy, katalogy a plakáty, které v posledních dvaceti letech upravil, získaly řadu ocenění (Nejkrásnější kniha roku, Czech Grand Design, Český lev). Nepohybuje se pouze v oblasti grafického designu, ale na hranici hned několika disciplín. Jeho tvůrčí praxe smazává rozdíl mezi tzv. užitým uměním a volnou tvorbou, její výstupy v sobě spojují funkčnost s intuitivností a řád s improvizací. Na české kulturní scéně je výraznou osobností spojující nejen různé obory, ale i generace.

RVN je vyučený litograf, grafickou úpravou tiskovin se začal zabývat až po roce 1989. Jako tvůrce vizuálního stylu nebo konkrétních projektů grafického designu spolupracoval s řadou významných kulturních institucí (Divadlo Archa, Galerie hlavního města Prahy, Národní galerie v Praze, Galerie Rudolfinum, Galerie Langhans, Moravská galerie v Brně, Dům umění města Brna, Dům umění Ostrava, Západočeská galerie v Plzni a další). Vedle této veřejně viditelné tvorby se dlouhodobě zabývá i vlastními tvůrčími projekty, jež volně vstupují do jeho dalších činností. Fotografuje, kreslí, vytváří autorské knihy, působil jako scénograf i kurátor.

Výstava nezprostředkovává pouze finální podoby konkrétních zakázek. Autorské obrazové kompozice zachycují spíše proces jejich vzniku, volné práce a asociace, z nichž RVN čerpá, a tvůrčí principy, s nimiž pracuje. Její ambicí je zachytit dlouhodobější tvůrčí rytmus, vztah mezi vnější zakázkou a uměleckou tvorbou, mezi nutností dodržovat termíny a potřebou rozvíjet nápad nekonečně dlouho, mezi nastavením přesných formálních pravidel, svobodou a intuicí.