Třetí přednášku cyklu Čelem k umění v letním semestru 2020/21 s názvem Pohled na slovenskou nezávislou výtvarnou scénu 70. a 80. let uvede prof. Ladislav Čarný, akad. mal. ve středu 17. března od 16:30 na YouTube kanálu Čelem k umění.  

 

Přednáška je věnovaná vývoji uměleckého myšlení a aktivit na Slovensku – v československém kontextu – z pohledu výtvarníka, toho času nastupující generace. Těžiskem budou aktivity bratislavkého okruhu okolo Majstrovstiev Bratislavy v posunu artefaktu. 

 

Prof. Ladislav Čarný, akad. mal. je významným slovenským malířem působícím na Katedře teorie a dějin umění na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Patří do skupiny výtvarníků Avance Retard. 

  

Čelem k umění je přednáškovým cyklem Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně konajícím se každou středu od 16:30. Přednášky jsou streamovány prostřednictvím YouTube kanálu Čelem k umění. 

 

Kurátor přednáškového cyklu je prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.

Autorkou grafického zpracování a ilustrací je MgA. Adéla Bierbaumer. 

 

FUD.UJEP.CZ 

Facebook I @Fakulta umění a designu UJEP 

Instagram I @fud_ujep 

YouTube I Čelem k umění