Šestou přednášku cyklu Čelem k umění v letním semestru 2020/21 s názvem Co s tím Sudkem? uvede Hana Buddeus ve středu 7. dubna 2021 od 16:30 v online streamu na YouTube kanálu Čelem k umění. 

 

Přednáška proběhne na tomto odkazu. 

 

Přednáška je pozvánkou do zákulisí odborného výzkumu části pozůstalosti Josefa Sudka – rozsáhlého archivu fotografií uměleckých děl, uložených v Ústavu dějin umění AV ČR. Co je na fotografiích uměleckých děl pořízených slavným fotografem zajímavého? Jak se proměňuje užívání analogového archivu, když jej nahlížíme skrze digitální platformy? Co dalšího ovlivnilo náš pohled na Sudka?

 

Hana Buddeus je historička umění, zabývá se dějinami fotografie ve vztahu k dějinám umění 20. století, s přesahy do současnosti. Pracuje na Ústavu dějin umění AV ČR. Posledních pět let se věnovala výzkumu fotografií uměleckých děl Josefa Sudka v rámci týmového výzkumného projektu sudekproject.cz. Je členkou redakční rady časopisu Fotograf a rady stejnojmenného festivalu.

 

Čelem k umění je přednáškovým cyklem Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně konajícím se každou středu od 16:30. Přednášky jsou streamovány prostřednictvím YouTube kanálu Čelem k umění.

 

Kurátor přednáškového cyklu je prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.

Autorkou grafického zpracování a ilustrací je MgA. Adéla Bierbaumer.

 

FUD.UJEP.CZ

Facebook I @Fakulta umění a designu UJEP

Instagram I @fud_ujep

YouTube I Čelem k umění