Devátou a poslední přednášku cyklu Čelem k umění v letním semestru 2020/21 s názvem Selected Works uvedou Daniela a Linda Dostálkovy ve středu 28. dubna 2021 od 16:30 na Youtube kanálu Čelem k umění. 

 

Přednáška bude zveřejněna na tomto odkazu.  

 

Post-humanistické otázky věnující se zobrazování a ochraně živočišných druhů jsou pro práci umělkyň signifikatní. Téma otevřely například ve výstavě Heroic vs. Holistic (2017), představené v podobě erotického eko-dramatu. Výstava nabídla post-romantický pohled na ekologii z pohledu obou etik. Dále také ve videoinstalaci Acid Rain & The Labours of Hercules: Capture Slay Obtain Steel (2017), kde se zaměřily na profesní emoční strádání ekologických pracovníků, nazvané “environmentální žal”. Další video Invasive Species (2018), pak zmiňovalo univerzální ideu rovnosti všech živočišných druhů. V loňském roce pak v sólových výstavách nazvaných Kampaň a old sinne /reneweth shame sledovaly nestabilní pozice necharismatických druhů a žen ve společnosti a pomocí třetí strany monster mezi nimi hledaly propojení, ve kterých se tito aktéři mobilizují a ukazují, jak funguje a jaké má důsledky humánní dělení přírody na roztomilou a ošklivou. V roce 2018 v londýnském nakladatelství InOtherWords vydaly knihu pod názvem Hysteric Glamour, která se zabývala nutností autentického uchopení péče o přírodu, jež vyžaduje naši pozornost. dostalkova.com

 

Daniela a Linda Dostálkovy fungují paralelně jako umělecké duo. Obě sestry také působí od r. 2016 jako kurátorky v PLATO Ostrava a jsou zastoupeny varšavskou galerií Piktogram. Daniela studovala v letech 2004–2006 nová média na Akademii výtvarných umění ve Varšavě a v r. 2006 absolvovala ateliér Fotografie na Univerzitě J. E. Purkyně. Linda byla od r. 2015 rezidentkou postgraduálního programu na Jan van Eyckově akademii v Maastrichtu a v letech 2013-14 studovala na Werkplaats Typografie v Arnhemu. V roce 2003 absolvovala scénografii na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. 

 

Čelem k umění je přednáškovým cyklem Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně konajícím se každou středu od 16:30. Přednášky jsou streamovány prostřednictvím YouTube kanálu Čelem k umění.

 

Kurátor přednáškového cyklu je prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.
Autorkou grafického zpracování a ilustrací je MgA. Adéla Bierbaumer.

 

FUD.UJEP.CZ
Facebook I @Fakulta umění a designu UJEP
Instagram I @fud_ujep
YouTube I Čelem k umění