Cesty římských imperátorů  Je svérázná kulturní a historická pohlednice Srbska, tvořená sbírkou 18 bronzových hlav římských imperátorů na podstavcích.

Výstava Vimiaticum  se poprvé konala před několika lety ve Washingtonu, odkud se posléze vydala na dlouhou pouť – nejprve dále po velkých městech USA a poté po mnoha zemích: lidé ji mohli zhlédnout v Uruguayi, Paraguayi, Chile, Brazílii,

Argentině, Peru, Maďarsku, Velké Británii a Itálii. Tuto unikátní expozici tak doposud navštívilo přes milion návštěvníku.

Viminacium – římské město na Dunaji

U městečka Kostolac, v katastru Stari Kostolac leží rozsáhlé archeologické vykopávky římského města, bývalého hlavního města a vojenského tábora provincie Moesie (dnešní Srbsko). Město se datuje do 1. století n. l. a patřilo k největším římským městům své doby.

Kromě římských vykopávek zde byly objeveny v roce 2009 v souvislosti s činností elektrárny s povrchového dolu Drmno velmi dobře dochované kosterní pozůstatky mamuta, téměř dochovaná celá kostra.

Amfiteátr, který zde byl objeven, měl 12 000 míst a je největším na Balkáně. Loni zde byla nalezena gladiátorská aréna s mnoha kosterními pozůstatky zvířat, zejména kostru mědvěda a velblouda.

Rozloha města v době své největší slávy byla srovnatelná s dnešním Bělehradem, obyvatel zde žilo až 30 000 v době největšího rozkvětu. Dnes je odkryt jen zlomek tohoto města a neustále zde probíhají práce pod patronátem mezinárodního vědeckého projektu Vimiaticum.