Jaké jsou přístupy k uměleckému výzkumu v oblasti divadelního umění a kudy se ubírá umělecký výzkum ve výtvarné oblasti? V čem se tyto cesty liší a co mají společného? Odpovědi na tyto otázky budeme hledat na společném kolokviu, jehož cílem je představit vybrané umělecké osobnosti a jejich přístup k uměleckému bádání a otevřít diskusi o tom, jak rozumět uměleckému výzkumu, k čemu nám může sloužit a jaké je jeho možné budoucí směřování.

 

hosté: Jiří Honzírek, Barbora Klímová, Lenka Klodová, Lucia Repašská, Hana Slavíková, Pavel Sterec, Lenka Veselá

moderátorka: Kateřina Jebavá

 

harmonogram:

13:00–14:20 První prezentační blok

14:20–14:40 Přestávka – občerstvení

14:40–16:00 Druhý prezentační blok

16:00 Diskuze