Program_Chaostart_2021

2001: Vesmírná odysea (Stanley Kubrick, Arthur C. Clark, 1968) a Blízká setkání třetího druhu (Steven Spielberk, 1977) jsou filmy o setkání s jiným, novým a doposud nepoznaným, s čím si většinou nevíme rady. Dalo by se říct, že něco takového nás potkalo v minulých měsících a stále se to děje. Nacházíme postupně řešení, jak se vypořádat s covidem, jak tuto situaci přijmout. Mnoho z nás ztratilo blízké či přátele.

 

Letošní Chaostart bude na téma zdraví těla, ducha a duše. Nové a staré totality a jejich strategie. Oteplení v průměru o jeden stupeň a dopady na ekosystémy, křížení druhů a vnik nových druhů zvířat. O setkání s jinými civilizacemi, o křížení druhů, o jiných entitách i etnikách, jiných kulturních zvycích. O slimácích ze Španělska a o nás samých, když nevíme, co se to děje s naším vlastním tělem.

 

Setkání jako důležitý aspekt dnešních dní. Výměna zkušeností a poznatků, mezioborovost, vzdělávání a osvěta, nová a aktuální témata, umění, lidé a příroda. Spolu jsme v tom, co se děje a můžeme spoluvytvářet a spolupřemýšlet o možnostech, které nám situace umožňuje. Nacházet nové cesty. S něčím novým se můžete seznámit na usedlosti Chaos, kde bude celý týden probíhat různorodé kulturně, sociologicky a ekologicky zaměřené dění.

 

Neděle 1. 8.

10:00–16:00 Dětská kreativní dílna na výše zmíněná témata, lektorky Štěpánka Nikodýmová a Veronika Jílková a jejich asistenti Max a Maruška Summers budou provázet děti od 4 do 13 let pomocí výtvarných a artefiletických technik. Dílna bude s několika přestávkami.

 

Pondělí 2. 8. a úterý 3. 8.

Setkání s účastníky a účastnicemi z řad studentů a absolventů z různých vysokých uměleckých škol a s praktikujícími umělci a umělkyněmi. První dva dny proběhne orientace v terénu, cvičení jogy, návšteva pamětihodností a výstav Poličky a Litomyšle.

 

Středa 4. 8. 

17:00 Přednáška historiček umění Terezy Jindrové a Evy Riebové, které v souvislosti s jejich prací v MeetFactory představí jejich stávající i dlouhodobou dramaturgii nazvanou Jiné poznání.

 

18:00 Přednáška Dagmar Ostatkové, která praktikuje ve svém poličském centru Paprsek a mnoho z nás místních se setkalo s jejím uzdravujícím dotekem. Dagmar Ostatková připravila přednášku Pentagram v našem těle o souvislostech a masážních a meditačních technikách, které pomáhají tělu být v rovnováze.

 

Čtvrtek 5. 8.

17:00 Prezentace umělkyně Marie Lukáčové, která je absolventkou pražské UMPRUM, studovala také na brněnské Fakultě výtvarných umění VUT a Kunstakademie Mainz v Německu. Je jednou ze tří zakladatelek feministické skupiny Čtvrtá vlna, která v roce 2017 iniciovala veřejnou debatu na téma sexismu na univerzitách. Pracuje především v médiu videa a videoinstalace, přičemž její filmy přetvářejí znaky vypůjčené z oblasti politiky, mytologie, geologie nebo vědy. Představí svou animovanou tvorbu a může Vás seznámit se svými pedagogickými cíli na pražské FAMU, kde vede ateliér.

 

18:00 prezentace sochaře Tomáše Pavlackého. Absolvent FaVU v Brně, který u nás vystavoval v květnu, představí svou tvorbu a práci s 3D modelací, skenerem a tiskárnou. Tomáš již dekádu zkoumá sféru digitálních nástrojů a hranic 3D technologií. Ve své tvorbě zhmotňuje a vizualizuje fenomén selhání ve virtuálním prostoru nebo stírání hranic mezi realitou a virtualitou.

 

Pátek 6. 8. 

17:00 prezentace performance skupiny Die Früchte: O důvodech a tématech jejich akcí na pomezí módní show a aktivismu. Skupina Die Früchte vznikla v létě 2020 jako volné spojení umělkyň a umělců. Kořenovými členkami jsou Hana Poislová, Veronika Drahotová a Veronika Šrek Bromová, na které jsou navázány další osobnosti z různých uměleckých sfér (Jana Orlová, Jana Preková, Veronika Jílková, Monika Načeva, Daniela Voráčková, Halka Třešňáková, Eliška Šárková, Marie Hladíková atd.). Napříč různými fázemi a verzemi, kdy se proměňuje prostředí, skladba účinkujících i tvůrců, se v našich fashion performancích snažíme o vyjádření určitého poselství. Poselství jsou více či méně zřetelná a většinou je jich hned několik na sebe navazujících a vzájemně se překrývajících. Die Früchte nasávají aktuální témata, která se následně stávají páteří celé performance. Důležitá je úloha diváka, který si v mysli vytváří svoji vlastní verzi události.

 

18:00 Přednáška Boba Kartouse: Na parním stroji do virtuální reality. „Všimli jste si, jak se za posledních 20 let změnil svět? Aby ne. Vznikla digitální dimenze, nová dimenze lidské existence. Vstupuje do všeho, od globálních konfliktů, přes kulturu a ekonomiku, mezilidské vztahy až po ty nejintimnější vrstvy našeho života.“ Bob Kartous je profesionální provokatér veřejné diskuse. Je autorem knihy z žánru non-fiction s názvem No Future: Vezeme děti na parním stroji do virtuální reality?, která vyšla v říjnu 2019. Spoluatorsky se podílel na knize 2036 (2016), Orwell na steroidech (2020) a Za zrcadlem: Hybridní válka jako staronový fenomén mezinárodních vztahů (vyjde 2021). Od července 2020 je ředitelem Pražského inovačního institutu. Publikuje v řadě českých médií. Řečník a moderátor (Forum 2000, Meltingpot Colours of Ostrava, TEDx atp.). Poradce Jiřího Drahoše, předsedy vzdělávacího výboru Senátu Parlamentu ČR. S centrem současné kultury DOX zrealizoval vzdělávací program Synapse. Působí jako editor Britských listů, kritického internetového deníku. Od roku 2018 slouží jako mluvčí Českých elfů, občanské skupiny zabývající se dezinformacemi v českém digitálním prostoru. Absolvoval Pedagogickou fakultu a Fakultu sportovních studií MU v Brně, doktorát získal na Mediálním institutu Fakultě sociálních studií UK v Praze. V roce 2019 mu byla Masarykovou univerzitou udělena malá bronzová medaile.

 

Sobota 7. 8.

11:00 Arturo Morales: Ritual postures, mexický šaman nás seznámí s rituálními pozicemi.

 

18:00 Závěrečná výstava studentů a absolventů uměleckých vysokých škol. Mira Macík patří mezi absolventy fakulty umění Ostravské univerzity. Po dobu svého studia založil galerii Rainbow v rodném Prostějově. Kulturní projekty později spojil a stal se zakladatelem projektu Prostějov Contemporary. Mira se věnuje převážně kurátorství, ale nezapomíná ani na vlastní tvorbu. Volně přechází z grafiky do instalace a site-specific konceptů. K tvorbě používá převážně barevné fixy a recykluje různé druhy papírů. Dominika Goralská je studentkou Ateliéru koncept–objekt–instalace na Fakultě umění v Ostravě. Dominika stála za zrodem festivalu Těhláreň v Liptovském Mikuláši. Pracuje převážně audiovizuální formou. Propojuje zvuk a video. Věnuje se animacím a analogovému zvuku. Dalším jejím oblíbeným médiem je grafika, se kterou pracuje na bázi tvorby vizuálních identit nejen pro umělecké projekty. Dominika Bernatková pracuje s několika různorodými koncepty. Pohybuje ve světě současného českého designu, ale současně cítí potřebu odklánět její myšlenky směrem k současnému umění. Mezi její hlavní témata patří tělo, identita, intimita a objevování nových materiálů a technik k tvorbě. Spolupracovala již na několika kurátorských a výstavních projektech. 

 

Většina akcí bude přístupná veřejnosti při dodržení nařízení vlády, akce budou probíhat venku.