Zveme vás na uvedení knihy, kterou doprovodí performance vizuální umělkyně a choreografky Zuzany Žabkové s názvem attitude 3: it’s not nice.

  

Trojdílný výstavní projekt realizovaný v průběhu roku 2020 v pražské Galerii Akademie múzických umění (GAMU) byl pojatý jako sonda do tří podstatných aspektů, které ovlivňují náš tělesný pohyb po tomto světě.

 

Prvním z nich je vztah choreografie našich myšlenek se zdánlivě tak odlišnými pohyby našeho fyzického aparátu, kolem kterého byla postavena výstava Choreography of Thought (Choreografie mysli). Druhým pak to, jak jsou struktury našeho pohybu i jeho specifické kvality spojeny s úsilím v jeho fyzickém, psychickém i sociálním smyslu, z čehož vzešla koncepce výstavy Effort (Úsilí). Posledním úhlem pohledu se stala otázka časoprostorové kontinuity či naopak diskontinuity, kterou doprovází vnímání rozprostřenosti našich i cizích těl v dané realitě.

 

Kniha zahrnuje jak texty reflektující setkávání současného vizuálního umění a choreografie v rámci daných témat, tak také katalogovou prezentaci všech tří realizovaných výstavních projektů.