Circuit bending je explorativní a hravá technika, kterou lze intuitivně a hapticky modifikovat elektronický obvod hudebního nástroje a obohatit tak jeho zvukovou paletu a hráčské výrazové prostředky. K tomuto účelu se nejčastěji používají hračkářská piana pro jejich cenovou dostupnost a elektronickou bezpečnost, protože operují na nízkoproudové baterie. V sérii čtyř workshopů se seznámíme s nejzákladnějšími principy circuit bendingu a elektronických obvodů, nástroje následně modifikujeme dodatečnými elektronickými součástkami a v neposlední řadě využijeme naše preparovaná piana ke společnému improvizovanému hudebnímu výstupu.

  

Workshop je ideální pro rodiče s dětmi, jelikož v sobě spojuje spontánní hravost i technickou zručnost. Zároveň rodičům a dětem umožňuje společný, oboustranně naplňující kreativní a edukativní zážitek. Děti si na konci worskshopu odnesou nově vylepšená hrací piánka domů.

  

věk: od 3 let

kapacita: 8 dětí

harmonogram: 26. 11. 10:00–12:30 & 13:30–16:00, 3. 12. 10:00–12:30 & 13:30–16:00

  

Více informací zde.