Foto: Václav Jirásek

Diskuse pro širokou veřejnost inspirovaná projektem BIG LIGHT se bude dotýkat dvou témat: směřuje budoucnost lidstva k entropii, rozkladu a transformaci biologického druhu? Jak lze vykládat návrat imaginárna a symbolična, vytěsněných racionálním přístupem moderní společnosti, a nové formy animismu a totemismu?

Diskusi povede Jana Horáková (posthumanismus, umění nových médií) a Eva Šlesingerová (antropologie těla, medicíny a bioinženýrství) z Filozofické fakulty a Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Pozvanými hosty jsou Martina Ivičič (umění umělého života, Teorie vědy, FF MU), Jozef Kelemen (vedoucí ústavu informatiky FPF Slezské univerzity v Opavě) a Jozef Cseres (intermediální umělec a estetik, FF MU).