Tvůrčí dílna je koncipována pro rodiče a děti. Program bude zaměřen na hry s barvami a jejich působení.

 

Doprovodný program výstavy Dílo a proměna umělecké scény, která je připravena k 42. ročníku plzeňského mezioborového sympozia ke kultuře 19. století na téma Dílo a proměna myšlení v české společnosti 19. století.