Marion Ritzmann (1978, Schaffhausen, Švýcarsko) v současné době žije a pracuje v Bazileji a v Berlíně. Studovala výtvarné umění a nová média na Academy of Design and Art v Bazileji. Od roku 2005 vystavuje ve Švýcarsku, Německu a v České republice. Marion Ritzmann se ve své tvorbě zabývá především instalací a performance-art. Její myšlenkový svět je utvářen prostřednictvím inspirací a impulzů každodenního života. Navnímané fragmenty shromažďuje pomocí poznámek a kreseb. Jedním z jejích hlavních zájmů je dráždit a iritovat diváka posunováním jeho vlastního vnímání.

Compose Reality je instalace, která se skládá z několika diaprojektorů a zrcadlových objektů, přes něž je promítáno světlo. Projekce jsou zrcadlovými objekty přerušovány, aby byly následně promítány znovu, avšak v jiné formě. Vybrané obrazy jsou tvořeny ze snímků z Prahy dnes a Prahy před deseti lety. Různé obrazové materiály z metráže pomáhají vložit do instalace časový komponent stejně tak jako napsat fiktivní příběh. Compose Reality pokládá otázky na vnímání v celé jeho rozmanitostí, v závislosti na úhlu pohledu a předmětu, které jsou zcela nově kombinované a komponované.