Srdečně zveme na představení nástěnné malby od kolektivu Comunite Fresca na dvoře Měsíce ve dne v pondělí 26. listopadu 2018 od 18 hodin.

Úvodní slovo pronese Petr Brožka.

Comunite Fresca je mladý autorský kolektiv, který pracuje výhradně v technologii freskové malby. Za dva roky společné činnosti realizoval malby v exteriérech i interiérech, pro umělecké instituce i soukromé zadavatele. Na pozvání Galerie Měsíc ve dne vzniká nástěnná malba pro zeď ohrazující dvorek stejnojmenné literární kavárny. Autorky musejí vyjít z neobvyklého rastru kruhových průduchů a stěnu pojednat tak, aby jako umělecké dekorativní dílo obstálo v kontextu galerijního programu i kavárenské provozu. Vzhledem k technologii malby do vlhké omítky půjde o dlouhodobou součást této kulturní instituce. V druhé fázi realizace na jaře příštího roku bude freska doplněna rostlinnými prvky.

V Comunitě Fresca působí výtvarné umělkyně Dana Balážová (*1989), Markéta Filipová (*1990) a Marie Štindlová (*1990). Všechny jsou absolventkami Fakulty výtvarných umění v Brně. Comunita Fresca je kolektivní paralelou k jejich individuálním uměleckým aktivitám. Z veřejných maleb lze jmenovat výzdobu komína Staré školy ve Vraném nad Vltavou nebo fresku na výstavě „Ephemeral Talks“ v PLATO Ostrava. V rámci letního programu „Boží dílo“ brněnských Galerií TIC provedly malířskou intervenci do Růženina lomu při skalním masivu Hády na severovýchodě Brna. Aktuálně je k vidění jejich realizace pro Galerii Mimochodem ve vstupu na zastávku pražského metra Karlovo náměstí. 

http://comunitefresca.life/