Conrad Eric Armstrong (narozen 1980 v Nairobi, v Keni) studoval v letech 1998 – 2002 malbu na Rhode Island School of Design. Od roku 2004 žije a tvoří v Praze. Střídavě působí v Evropě a USA, je absolventem ateliéru Intermediální konfrontace Jiřího Davida na VŠUP v Praze. V roce 2010 se stal jedním z finalistů Ceny kritiky za mladou malbu. Od roku 2011 působí na pražské VŠUP jako asistent Mileny Dopitové ve Visual Arts master’s program. Armstrongova tvorba zahrnuje různorodé vyjadřovací prostředky jako obraz, malbu, kresbu, objekt, instalaci, performance ad., které používá „jako nástroje myšlení“. Pracuje intuitivně a konceptuálně zároveň. Zabývá se hermetismem obrazových zpráv a umění vnímá jako svého druhu „kartografii“. V Ostravě představí výběr z prací za poslední 4 roky.

Kurátorem výstavy je Petr Vaňous.