Cyklus

Tomáš Lumpe & Pavel Matoušek

Fotografická instalace vzdává hold lidskému životu a tomu, co jej přesahuje. Zároveň, ač to možná není na první pohled zcela zjevné, má stejnou měrou velmi blízko i k tématu strávnictví. Banální objekty zde díky svým světelným proměnám fungují nečekaně a celý námět je tak přenesen doslova do jiné dimenze. Autoři připomínají, že naše vnímání prostoru může být stejně dobře popsáno prostorem samotným, tak jako právě světlem.

Tomáš Lumpe a Pavel Matoušek jsou studenty magisterského programu v ateliéru Fotografie prof. Pavla Baňky na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Ve své tvorbě se věnují široké škále aktuálních témat, pro která volí různé formy zpracování. Mají úctu k tradičnímu velkoformátové přístupu, což je i základem jejich experimentální tvorby.

Galerie KIN jídelna
Kavkazská, Praha 10 – Vršovice
galeriekinjidelna.blogspot.com