Mladé autory Matěje Lipavského, Václava Litvana a Vojtěcha Skácela spojuje vztah k prostoru jakožto předmětu jejich uměleckého zkoumání. Ve svých malbách, sochách a site-specific intervencích ohledávají jeho prázdnotu, pokoušejí jeho hranice, dopouštějí se jejich prorůstání a pronikání, narušování i mizení. Každý z nich svou vlastní cestou nahlodává ustálené významy intimního, veřejného, či sakrálního místa i jeho historickou paměť. Všichni s prostorem pracují inverzně, záškodnicky, někdy až neurvale a punkově, jejich počiny mají ale vždy hravý nadhled a svébytnou syrovou poetiku. Výzvou pro jejich improvizovanou uměleckou komunikaci se od 17. 9. stane neutrální „white-cube“ galerie Kabinet T. i její nejbližší okolí.

 

Kurátorka: Terezie Zemánková

 

Vernisáž 17. 9. 2019 v 18:00