„Když jsem poprvé přišel do prostoru Galerie URX, bylo celkem zjevné, že je koncipována velmi pečlivě se zkušeností s galerijními prostory a bez rušivých momentů. Dispozice galerie, jako samostatné jednotky v rámci prostředí kavárny, vyvolává pocit určité výsadnosti. Po postupném vstřebání celého prostoru jsem zkoncipoval soubor obrazů pro tuto výstavu, kterou jsem nazval Bezpečná zóna. Alternativními názvy byly Úkryt, Třetí pokoj, Jako doma. Vystavuji obrazy přibližně z posledního roku a půl. Vybral jsem povětšinou ty statické se silnou koloristickou stopou, takové, kde barva uchovává osobní až intimní prostor.”

 

Dalibor David (*1972) je malíř, absolvent ateliéru Jiřího Sopka na pražské Akademii výtvarných umění. Coby bytostný kolorista, se v rámci české scény představil na mnoha výstavách. Za jednu z nejvýznamnějších lze považovat jeho účast na výstavě Resetting / Jiné cesty k věcnosti (GHMP, Městská knihovna, 2007) připravenou kurátorem Petrem Vaňousem.