Výstava v Domě U Jonáše představí v jarním termínu tvorbu autorů Dany Bartoníčkové (1988, Pardubice) a Martina Žáka (1992, Bratislava), které kromě sochařské tvorby propojuje i společný život. Díla dvojice mladých autorů vznikají ve společném ateliéru ve Středočeském kraji, kam se přestěhovali po dokončení studií na pražské AVU. Dana Bartoníčková realizuje své tematické představy v prostoru i v ploše, využívá širokou škálu kombinací materiálů a forem – od drsného betonu po měkký a poddajný vosk. Zpracovává příběhy s předobrazy v kulturní i sociální antropologii, příběhy inspirované stáží v New Yorku nebo ženskou otázku spojenou s jejími historickými archetypy. Martin Žák je figurálním sochařem, jehož tvorba se vyrovnává s historií sochařského média, zejména s tvorbou Augusta Rodina a českých sochařů přelomu 19. a 20. století. Plastiky Martina Žáka se vyznačují precizním zpracováním, prací se světlem, důrazem na emocionalitu a také kombinací promyšlené modelace a intuitivního, dravého zásahu.

 

Ačkoli se autoři navzájem v tématech neovlivňují a tvorba každého z nich je v podstatě autonomní, odhaluje koncepce výstavy WAXED několik společných detailů, například využití vosku jako charakteristického materiálu pro oba autory. Výstava Dany Bartoníčkové a Martina Žáka se soustředí také na téma společného života, jednoho ateliérového prostoru a sdíleného času v něm. Návštěvníkovi se tato témata představí formou autorského dialogu nebo aranžovaných alegorických scén.