Zveme na vernisáž výstavy obrazů Daniela Balabána.

  

kurátor: Jaroslav Michna