Spolu s festivalem Meeting Brno realizujeme jednou ročně rezidenci tří umělců, jejichž výběr je svázán s tématem, který si festival pro daný ročník zvolí. Letošní ročník bilancuje historické období 1918–2018. Na rezidenci přijede spisovatel, dramatik a vizuální umělec, jehož prezentace je navázána na výstavní program Domu umění města Brna výstavou v Galerii G99. 
 

DANIEL HÜTTLER

Výtvarník pocházející z Vídně se s rodiči záhy přestěhoval do Mexico City, aby se po letech vrátil domů a věnoval se studiu umění. V rámci brněnského rezidenčního pobytu bude realizovat svůj projekt CCCC – Centre for Cybernetic Culture Circulation. Galerie G99 Domu umění města Brna se tak stane platformou pro debaty, výstavy a performance umělců z Rakouska, České republiky, Slovenska a Maďarska. Ti si budou v uměleckém dialogu klást otázky týkající se společné minulosti i současnosti.
Autorovým záměrem je překonat díky sociální interakci nejrůznější bariéry, které se objevují, pokud jsme pouhými „pozorovateli“ umění.

 

Dům pánů z Kunštátu, Galerie G99
Dominikánská 9, Brno
Otevřeno: út – ne 10 – 18 h