Industra Art srdečně zve na vernisáž a nadcházející výstavu cHa0s_Ch0r3o

Apolitičnost Freetekno subkultury je zavádějící. Utopie, kterou představuje není brána dost vážně. Je třeba chápat linie úniku, které tato subkultura produkuje – jednak způsob, jakým uniká a jednak směr, kam uniknout chce. Šimon Kadlčák a Dan Vlček na této výstavě ohmatávají oba dva aspekty. Jedním z nich je tkanina z Mosilany, apropriovaný materiál určený k odívání zámožných. Druhý z nich je utopický náboj vlajek a praporů, odklánějící jakoukoliv teritoriální moc do izolovaných Liberlandů. Toto je pravé chaos choreo. V kotli dunících basů se tvoří nová pospolitost. Těla po půlnoci jsou napůl Slave To The Rhythm, napůl Rhythm Of The Night a napůl Rhythm Is The Dancer. A Rave je jediné místo, kde se potkává anarchoprimitivismus s akceleracionismem.

Šimon Kadlčák je absolventem atelieru Intermedií na Fakultě výtvarných umění v Brně. V roce 2014 absolvoval stáž v ateliéru fotografie v estonském Tartu. Působí jako kurátor brněnské nezávislé galerie Umakart a spolupracuje na vytváření brněnské verze Artmapy. Je spoluautor publikace Atlas spontánního umění (& Pavel Konečný, ArtMap Praha 2017).
http://metazdarma.tumblr.com/

Daniel Vlček po absolutoriu ateliéru nových médií na pražské AVU byl dlouho vnímán jako člen umělecké skupiny Guma guar. V roce 2011 založil s M. Medílkem Galerii Ferdinda Baumanna a společně s R. Bakešem multikulturní prostor Berlínskej Model. V současné době se kromě hudby stále více věnuje médiu malby. Svůj charakteristický rukopis odvozuje od tvarových, materiálových i symbolických aspektů gramofonových desek, ty pak používá jako šablony, které umožňují opakovaně nanášet identický tvar. 
www.danvlcek.com

Vystavující: Daniel Vlček a Šimon Kadlčák
Kurátor: Jozef Mrva

Výstava trvá do 16.7. 2017
 

https://industra.space/