Dvojice umělců přináší do jihlavské galerie vyústění řady instalací, které vznikaly střídavě v Čechách a v USA. Výstava The Sound Inside nabídne manifestaci vnitřního zvuku prostřednictvím působivé interaktivní instalace. 

 

Tom Kotik a Daniel Vlček dlouhodobě v řadě kontinuálních spoluprací překračují hranice médií, v nichž jsou zvyklí se jako samostatní umělci pohybovat. Jejich společné zvukové instalace jsou komplexními uměleckými díly, v nichž se stírají individuální přínosy, výstupem bývá společné umělecké dílo. Počátek této kontinuální spolupráce obou umělců nad zvukovými, ale přesto architektonicky laděnými, vizuálně přitažlivými site-specific instalacemi se klade do roku 2021, kdy začali přemýšlet nad společným projektem Big Science, do něhož zahrnuli také kooperaci s KTT FT TUL Liberec. Po úspěšné prezentaci na výstavě v Pragovka Gallery následovala společná rezidence obou umělců v rámci programu William P. Rayner Artist in Residence na Long Islandu pod slavnou Guild Hall, kde tutorem jejich práce byli kurátor Anthony Madonna, ale i multimediální umělkyně Laurie Anderson

 

V práci pro Galerii Alternativa zpracovávají tematiku mycelia jako metafyzické metafory prostřednictvím interaktivní instalace pracující se zvukem. Obklopeni prostředím prorůstajícím prostorem gotického přízemí galerie, musíme přehodnotit naše uvažování nad zvukem, hudbou, ale i nad tím, na které úrovni z tisíce plošin se právě nalézáme, a zda se dá přesně určit. The Sound Inside roste, koření, rozvětvuje se významy a odkazy, vytváří ideální prostředí pro rozšíření smyslů v úvaze nad významem podhoubí. Usiluje o manifestaci vnitřního zvuku všemi smysly, které jsou člověku naděleny.

 

Tom Kotik (*1969) je sochař, malíř a muzikant českého původu, žijící v New Yorku. Pravidelně vystavuje v Čechách i v zahraničí. Pro jeho tvorbu je stěžejní souvislost mezi zvukem a obrazem, barevnost, která odkazuje k synestezii. Neméně určující je také zájem o široké spektrum materiálů, mezi nimiž vyniká fascinace rytmizací barevných ploch, rytmem zvukem – a především tichem. 

 

Daniel Vlček (*1978) patří ke stálicím pražské hudební i výtvarné scény. V centru jeho pozornosti dlouhodobě stojí zájem o zvuk ve smyslu elektromagnetického vlnění a rytmus – jak vizuální, tak zvukový. Věnuje se malbě, multimediálním instalacím a hudbě. K širokému spektru jeho aktivit v minulosti patřilo také působení v Gumě Guar, Berlínském modelu a Galerii Ferdinanda Baumanna, dodnes působí také v několika hudebních projektech. Vztah zvuku a obrazu, tlumočený prostřednictvím technologických zařízení zkoumá v různých podobách několik let.

 

kurátorka: Lucie Nováčková