Výstavní prostor galerie Alternativa je určen pro prezentaci aktuálních uměleckých přístupů. Je otevřen všem druhům výtvarného umění, přičemž se zaměřuje především na projekty vnášející do umělecké tvorby alternativní úhly pohledu, experimentující s daným médiem, rozšiřující výstavní formát a vyhledávající nové formy a způsoby komunikace s diváky.

 

Galerie Alternativa zahájila činnost v roce 2005 se záměrem prezentovat především tvorbu mladých, často ještě nepříliš známých, výtvarníků. Snažila se o vytvoření určité protiváhy vůči tradičně prezentovanému umění starších a uznávaných umělců. Pozornost zde byla věnována též projektům představujícím umění, které se určitým způsobem vztahovalo k regionu. V současnosti se koncept výstavního prostoru již nevymezuje věkem umělce ani územím. Prezentované projekty jsou vybírány komisí z návrhů předložených na základě veřejné výzvy.

 

Z důvodu chystané rekonstrukce v termínu 2024/2025 nebude na rok 2024 výběrové řízení vyhlášeno.