Dvojice letních výstav je příležitostí nahlédnout na dílo Josefa Sudka prostřednictvím dvou uměleckých interpretací jako na živý a inspirativní odkaz. Tímto základním motivem propojené prezentace malíře Davida Hanvalda a fotografa Václava Kopeckého jsou dvěma příklady aktivního analyticko-syntetického přístupu k umění minulosti a navazování osobního dialogu s dílem a osobností jeho tvůrce.

  

kurátor: Jiří Ptáček