DAVID PEŠAT

1. 8. 2017 – 24.8. 2017

Vernisáž: 1. 8. 2017, 19:00

otevřeno úterý, čt 16:00-20:00

 

Dílo Davida Pešata je typické svým modernistickým pojetím obrazu, svobodným dynamickým přístupem a otevřeným expresivním výrazem. Autor vnímá moderní umění jako předpoklad pro tvůrčí zacházení se samostatnou vizualitou, která je pro něj „surovinou“ – materiál určený k transformaci a zpracování.

Jeho hlavním tvůrčím motivem je metamorfóza, nejednoznačné pole mezi figurací a abstraktním výrazem a dynamický vztah ke statické situaci. Autor své stanovisko aranžuje do „divadelní“ tmy či retušuje bílými plochami až do úplného vymizené.

Námět je pro něj „polem vztahů“ a on formuluje nové, jiné pohledy na předmětný svět v jeho procesuálním vznikání a zanikání. Prostřednictvím malby znovuprožívá „akt stvoření“, vysvětluje historik umění a kritik Petr Vaňous. Figurace zůstává ponechána v různých evolučních fázích. Předměty (figury) jsou otevřené, odhalené či skrytém jako součást vyšších celků nebo zcela vyjmuté ze svého kontextu.

Malba Davida Pešata vystihuje jeho energetický potenciál a komplexní stavy jedince – apatii, melancholii, euforii, vzdor a extázi. „Obrazy jsou tu jakousi anatomií proměn a referencemi o neustálých vnitřních metamorfózách člověka, které paralelně ovlivňují a modelují jeho pohled na svět. Pohled, který nikdy nezůstává stejný.“ Říká Petr Vaňous.

 

O AUTOROVI

David Pešat se narodil v Praze v roce 1980. Vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou a Akademii výtvarných umění v Praze (Ateliér Malby profesora Sopka). Studoval také na španělské School of Bella Artes v Granadě a finské School of Art in Kankaanpaa.

V roce 2006 se zúčastnil VI. Sympozia současného výtvarného umění Jenewein v GFJ v Kutné Hoře. V roce 2009 byl finalistou Ceny kritiky za malbu s přesahy (Galerie Kritiků, Praha).

Jeho díla byla dosud představena během sedmi samostatných výstav (v Praze a v Českých Budějovicích) a také několika skupinových výstav, např. v Galerii Topičův salón (2012), GHMP – Městská knihovna (2011), A Museum of Young Art (2011) či Národní galerii (2007).

David Pešat má svůj ateliér v pražské Pragovce, kde Depo Gallery sídlí.