Galerie etc. představuje nový výstavní program, který poběží od listopadu 2017 do konce roku 2018. Program je zaměřený na prezentace současných umělců pracujících experimentálně a analyticky s nástroji dokumentárních videí. Výzkumný projekt se nazývá Politika pravdy a jeho první tematický blok má podtitul Mezi realitou a fikcí. Nový program galerie nebude zaměřen na měsíční výstavní projekty, jak tomu bylo doposud, ale na jednotlivé promítací večery, které budou doprovázet přednášky a diskuze s teoretiky/čkami a vystavujícími umělci/kyněmi.

Prvním prezentovaným umělcem je David Přílučík, který v galerii představí své nejnovější video Blind Bidding. To se zabývá současným vývojem v oblasti generace a distribuce dat, což Přílučík demonstruje na příkladu z filmového průmyslu. Video zachycuje fiktivního vývojáře Petera Davise, který přednáší o možnostech využití dat pocházejících ze starých filmů režiséra Victora Fleminga. Ačkoliv je Fleming již dávno po smrti, lze dnes spekulovat o jeho potenciálních nových filmech, jejichž děj vychází z režisérových realizovaných snímků. Blind Bidding však nespekuluje o podobě budoucnosti jako takové, ale o způsobu jejího formování a o tom, kdo má právo jej utvářet. Ve videu tak vyvstávají důležité otázky ohledně možných dopadů technologického vývoje na kulturní a sociální sféru.

David Přílučík je loňským absolventem na Akademii výtvarných umění v Praze. Během studia prošel ateliéry Jiřího Lindovského, Tomáše Vaňka, Ruth Noack, Simona Waschmutha a stáží v Izraeli na Bezalel Academy of Arts and Design. Je členem Ateliéru bez vedoucího, spolku Artyčok TV, také spolupracuje s neziskovými a aktivistickými organizacemi.

Kurátorky: Alžběta Bačíková a Anna Remešová