Práce Davida Vojtuše prochází postupnou dematerializací a mizením. Od intenzivního zájmu o černou tuš a její fyzikální vlastnosti se dostává k jejímu rozpouštění a ředění až do sérií sáčků plněných čirou tekutinou. Pro Galerii 209 si připraví site-specific instalaci reagující na prostředí budovy U4.

David Vojtuš studuje Ateliér kresby na Fakultě umění na Ostravské univerzitě.