Spolek Kruh ve spolupráci s lokálními organizacemi a iniciativami připravuje 12. ročník celorepublikového festivalu, do kterého jsou zapojena česká, moravská a slovenská města a obce všech velikostí.

  

Mezinárodní den architektury jako takový je oficiálně stanoven na první říjnové pondělí. V Česku a na Slovensku však neslavíme pouze jeden den, ale celý týden architektury. Spolek Kruh prostřednictvím festivalu umožňuje široké veřejnost nahlédnout na své okolí nevšední optikou pod vedením architektů, historiků a odborníků, kteří jim přibližují zajímavosti z jejich čtvrtě, bydliště i širšího okolí. 

  

Den architektury není jen architektura a urbanismus, ale i širší souvislosti, které stojí na pozadí vzniku každého domu, parku, čtvrtě či města. Nejen odborně vedené procházky, ale také workshopy pro rodiče s dětmi, projekce, happeningy, instalace ve veřejném prostoru, cyklojízdy, plavby, divadelní představení a řada neformálních setkání mezi zástupci měst, architekty, developery a veřejností. Dále také přidružený festival Film a architektura. Součástí festivalu je také akce Hurá dovnitř!, která veřejnosti zpřístupňuje běžně uzavřené objekty.

  

Více informací zde. Rezervace na vybrané akce přes GoOut.