Srdečně vás zveme na dernisáž a slavnostní uvedení katalogu k výstavě Paralely. Koná se v neděli 28. 8. 2022 v 17 hodin ve Štorchově síni městského muzea